Privacyverklaring

Calisthenics Family gevestigd aan de Tarweweg 9G, 6534 AM te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@calisthenics-family.com

Website: https://calisthenics-family.com/

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u gebruik maakt van deze website, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie
We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type apparaat, gegevens over uw activiteiten op onze website en technische informatie bevatten over de manier waarop gebruikers verbinding maken met onze site, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

We kunnen niet persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen en gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de services en bronnen gebruiken die op onze site worden aangeboden zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met het verwerken van niet-persoonlijke identificatie-informatie. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met het verzamelen van niet-persoonlijke identificatie-informatie.

Bij het downloaden van een gratis programma of product

 • Voornaam
 • E-mailadres

Bij het kopen van een van onze producten of diensten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie)
 • IP-adres (i.v.m. Europese regelgeving btw-afdracht)
 • Btw-nummer bij B2B verkopen

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze site aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Een persoonsgegeven dat hieronder valt is beeldmateriaal. Wij gebruiken beeldmateriaal enkel voor het verstrekken van feedback op techniek/houding of voor win-acties, succesverhalen en reviews. Het beeldmateriaal wordt verwerkt omdat deze in de toekomst gebruikt kan worden voor het creëren en publiceren van succesverhalen of het publiceren van reviews. Beeldmateriaal wordt alleen gepubliceerd, indien u specifiek toestemming geeft.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Calisthenics Family verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u die zelf aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan beeldmateriaal voor winacties of voor het ontvangen van feedback of informatie over uw gezondheid met betrekking tot het uitoefenen van o.a. de sport calisthenics en overige leefstijlen en interesses zoals voeding. U geeft ons dan daarmee toestemming om deze gegevens te verwerken.

Onze site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over sitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de site ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@calisthenics-family.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen van de AVG

 • Om het bezoekgedrag op de site te analyseren en hiermee de site te optimaliseren: grondslag 1.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, andere marketing gerelateerde e-mails en informatie over wijzigingen van producten en diensten: grondslag 1*.
 • Het afhandelen van uw betaling: grondslag 2.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: grondslag 2.
 • Om producten en diensten bij u af te leveren en/of te verzenden per e-mail: grondslag 2.
 • Calisthenics Family verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze facturering/verzendingen: grondslag 3.

* Als u bij een aankoop akkoord gaat met het Privacy Beleid, en dus klant wordt, geeft u Calisthenics Family toestemming om uw persoonlijke- en andere door jou verstrekte gegevens (zoals product- en aankoopinformatie) te gebruiken om u per e-mail te benaderen met onderwerpen die vergelijkbaar zijn aan uw aankoop zoals:

 • Communicatie inzake Calisthenics Family nieuwsberichten, YouTube video’s, producten, diensten, aanbiedingen, en evenementen.
 • Uitnodigingen om deel te nemen aan recensies over de door jouw gekochte producten/diensten of uw algemene ervaringen met Calisthenics Family.
 • Uitnodigingen voor (win)acties van Calisthenics Family.

Bovenstaande e-mails ontvangt u gemiddeld twee keer per week. Afhankelijk van uitzonderlijke gebeurtenissen, incidentele aanbiedingen en acties kunnen dit er bij uitzondering meer zijn.

Het versturen van informatieve, product specifieke e-mails behoort niet tot het hier bovengenoemde. Bij aankoop van een product of dienst ontvangt u tevens aankoop gerelateerde e-mails welke van toegevoegde waarden zijn en beschikken over waardevolle informatie betreffende uw aankoop.

Door uw e-mailadres te verschaffen bij het ontvangen van een gratis programma of product, zonder het doen van een aankoop, verklaart u akkoord te gaan met het ontvangen van e-mails zoals hierboven beschreven.

U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van e-mails door onderaan een e-mail te klikken op ‘Unsubscribe’.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Calisthenics Family neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker in dienst van Calisthenics Family) bij betrokken is.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Calisthenics Family bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van factuur gerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist. Daarnaast kunnen wij beeldmateriaal, eventuele dieetwensen, allergieën of andere gegevens verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Als u bij ons artikelen bestelt die bij u thuis worden afgeleverd, dan hebben wij uw naam en adresgegevens nodig om de bestelling bij u te leveren.

De standaard persoonsgegevens worden zo lang als nodig of wettelijk vereist is, bewaard. Dit doen we vanwege wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst met u.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven verwerken wij uw naam en e-mailadres. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren wij deze gegevens totdat u zich weer afmeldt.

Als u diensten of producten van ons afneemt, dan sturen wij u gemiddeld twee keer per week, informatie over gerelateerde diensten of producten. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dat ons laten weten door een mail te sturen naar info@calisthenics-family.com.

6. Sites van derden

Gebruikers kunnen op onze site advertenties of andere inhoud vinden die een link bevat naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door sites die zijn gelinkt naar of van onze site. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services kunnen hun eigen Privacy Beleid en klantenservicebeleid hebben. Browsen en interactie op elke andere site, inclusief sites die een link naar onze site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die site.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Calisthenics Family verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Calisthenics Family gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze site wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Calisthenics Family gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de site naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de site goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor het bijhouden van gegevens en soms om informatie daarover bij te houden. U kunt de instellingen in uw browser wijzigen om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat in dat geval sommige delen van de site mogelijk niet goed werken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Calisthenics Family en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@calisthenics-family.com.

Calisthenics Family wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Calisthenics Family neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@calisthenics-family.com.

11. Wijzigingen in dit Privacy Beleid

We kunnen dit Privacy Beleid op elk gewenst moment bijwerken. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we de persoonlijke informatie helpen beschermen die we verzamelen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit Privacy Beleid periodiek te bekijken en op de hoogte te blijven van wijzigingen.