Algemene Voorwaarden

1. Partijen & Identiteit

“Calisthenics Family”, “wij”, “ons” betekent Calisthenics Family en zijn agenten en werknemers.

‘U’ of ‘Gebruiker’ betekent de persoon die is opgegeven als de gebruiker in het registratieformulier of de persoon die de site bezoekt.

www.calisthenics-family.com is een site beheerd door Michael Woerdman & Yannick Woerdman die wereldwijd zaken doet.

De identiteit van de ondernemers:

2. Uw Akkoord

Alle inhoud op deze website (de ‘Site’) is eigendom van en wordt beheerd door Calisthenics Family en wordt u alleen ter informatie ter beschikking gesteld. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Ook gaat u bij het gebruiken van de website akkoord met het verwerken van niet-persoonlijke identificatie-informatie. Lees het Privacy Beleid van Calisthenics Family zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te verkrijgen in hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. Wij verwerken geen persoonsgegevens als u hier geen toestemming voor geeft, met uitzondering van niet-persoonlijke identificatie-informatie die betrekking hebben op het gebruik van de website.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie
We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type apparaat, gegevens over uw activiteiten op onze website en technische informatie bevatten over de manier waarop gebruikers verbinding maken met onze site, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

We kunnen niet persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen en gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de services en bronnen gebruiken die op onze site worden aangeboden zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

Cookies
Calisthenics Family gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze site wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Calisthenics Family gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de site naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de site goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor het bijhouden van gegevens en soms om informatie daarover bij te houden. U kunt de instellingen in uw browser wijzigen om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat in dat geval sommige delen van de site mogelijk niet goed werken.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden
Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met het verwerken van niet-persoonlijke identificatie-informatie. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden of het verzamelen van niet-persoonlijke identificatie-informatie. Uw voortdurende gebruik van de site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

3. Intellectuele eigendomsrechten & gebruik van licentie

Calisthenics Family is de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en het daarop gepubliceerde materiaal. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van het bedrijf te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel en onder deze licentie mag u niet:

 • de materialen wijzigen of kopiëren;
 • gebruik de materialen voor elk commercieel doel, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);proberen software op de website van het bedrijf te decompileren of reverse-engineeren;
 • verwijder alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
 • breng de materialen over naar een andere persoon of ‘spiegel’ de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde door het Bedrijf worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, in elektronische of gedrukte vorm.

4. Disclaimer

Hoewel Calisthenics Family alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site correct en betrouwbaar is op het moment van publicatie, kan Calisthenics Family geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie.

De inhoud van deze website is geen vervanging voor directe, persoonlijke, professionele medische zorg en diagnose. Elk geval of situatie is uniek en gebruikers worden erop gewezen dat definitief advies alleen kan worden gegeven door de juiste medische professionals.

Geen van de trainingsprogramma’s van Calisthencis-family.com mag worden uitgevoerd of anderszins worden gebruikt zonder toestemming van uw arts of zorgverlener.

Er kunnen risico’s verbonden zijn aan deelname aan activiteiten vermeld op Calisthenics-family.com voor mensen met een slechte gezondheid of met reeds bestaande lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Omdat deze risico’s bestaan, zult u niet deelnemen aan een maaltijdplan of trainingsprogramma’s die beschikbaar zijn op Calisthenics-family.com.com als u in slechte gezondheid verkeert of een reeds bestaande mentale of fysieke conditie heeft. Als u ervoor kiest om aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit uit eigen vrije wil en in overeenstemming, bewust en vrijwillig alle risico’s in verband met dergelijke dieetactiviteiten op zich nemend. Deze risico’s kunnen ook bestaan ​​voor degenen die momenteel in goede gezondheid zijn.

Zoals bij elk trainingsprogramma, neemt u bepaalde risico’s voor uw gezondheid en veiligheid. Elke vorm van oefenprogramma kan letsel veroorzaken, en Calisthenics-family.com is geen uitzondering. Het is mogelijk dat u tijdens de oefeningen in uw programma gewond raakt, vooral als ze met een slechte vorm zijn gedaan. Hoewel instructies voor elke oefening op het formulier staan, moet u zich realiseren dat Calisthenics-family.com (net als elk ander trainingsprogramma) een risico op letsel inhoudt. Als u ervoor kiest om aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit uit vrije wil en in overeenstemming, bewust en vrijwillig alle risico’s van dergelijke oefeningsactiviteiten op zich nemend. Deze risico’s kunnen ook bestaan ​​voor degenen die momenteel in goede gezondheid zijn.

U gebruikt de producten, plannen, programma’s, trainingen en coaching van Calisthenics-Family op eigen risico en Calisthenics Family is niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen of gezondheidsproblemen die u kunt ervaren of zelfs de dood als gevolg van het gebruik van de producten van Calisthenics Family.

U stemt ermee in dat het gebruik van de producten en diensten van Calisthenics Family op eigen risico is, u aanvaardt de risico’s voor mogelijk letsel of andere negatieve aspecten van uw gezondheid, u accepteert dat de fysieke producten van Calisthenics Family worden geleverd zonder enige kwaliteitsgarantie of garantie en Calisthenics Family is niet verantwoordelijk voor storingen in deze producten. U stemt ermee in afstand te doen van (wettelijke) claims tegen Calisthenics Family.

Algemeen verwachte resultaten
Hoewel de producten en services van Calisthenics Family volledig zijn geïmplementeerd, zijn ze dat soms niet, wat kan leiden tot een gebrek aan vooruitgang / resultaten voor de gebruiker. Als u de producten en services Calisthenics Family correct implementeert, zou u verbluffende resultaten moeten zien, maar het moet worden afgewezen dat zelfs wanneer consumenten producten of services volledig van Calisthenics Family implementeren, het nog steeds mogelijk is dat ze niet de resultaten krijgen die ze mogelijk hadden verwacht.

Getuigenis disclaimer
Alle transformaties en getuigenissen zijn echt. Er moet echter worden afgewezen dat van deze getuigenissen niet wordt beweerd dat ze typische resultaten vertegenwoordigen met het trainingsprogramma van Calisthenics Family. Ze zijn bedoeld als een etalage van wat de meest gemotiveerde en toegewijde mensen kunnen bereiken door ons trainingsprogramma te volgen. Uw resultaten kunnen variëren en u krijgt mogelijk niet dezelfde resultaten als iemand anders wanneer u onze services gebruikt vanwege verschillen in uw individuele trainingsgeschiedenis, genetica en persoonlijke motivatie / toewijding. Het eindresultaat dat u krijgt, hangt af van het individu en hoeveel moeite u doet. Informatie op de site kan onvolledig, verouderd of onjuist zijn en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De informatie in dit document wordt verstrekt “zoals het is” zonder enige uitdrukkelijke en / of impliciete verklaringen of garanties. Calisthenics Family wijst alle garanties af met betrekking tot de informatie op de site, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Calisthenics Family kan de beschreven producten en / of diensten op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigen of verbeteren, maar neemt geen verantwoordelijkheid om deze bij te werken.

Calisthenics Family kan niet garanderen dat de site of de inhoud erop altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot de site is toegestaan ​​op tijdelijke basis. Calisthenics Family kan de site geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Calisthenics Family is niet aansprakelijk jegens u als de site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang tot de site te krijgen. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot de site hebben, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

Calisthenics Family of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) als gevolg van het gebruik of het onvermogen om de materialen op de internetsite van het bedrijf te gebruiken , zelfs als het bedrijf of een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat Calisthenics Family met name niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
 • en/of indirecte schade of gevolgschade.

Calisthenics Family is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Site of voor het downloaden van enige inhoud erop of op een website die eraan is gekoppeld.

6. Privacy Beleid

Calisthenics Family doet er alles aan om de privacy van bezoekers van onze site en klanten te beschermen, we waarderen en respecteren het belang van privacy op internet volledig. Lees alvorens het gebruik van onze website of het verschaffen van uw persoonsgegevens artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden én het Privacy Beleid van Calisthenics Family. Hierin staat duidelijk omschreven hoe wij omgaan met het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

7. Retourneringen beleid

Voorwaarden retourneren/ruilen fysieke goederen
Artikelen* kunnen binnen 30 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Meldt een retour per e-mail aan door te mailen naar info@calisthenics-family.com met opgaaf van reden. Geretourneerde artikelen dienen in originele staat en onbeschadigd te zijn. De kosten voor een retourzending betaald uzelf. In geval van omruilen verzenden wij het gewenste artikel gratis naar u toe.
*met artikelen worden fysieke goederen bedoeld.

Retouradres:
Calisthenics Family
Tarweweg 9G
6543AM Nijmegen
Netherlands

Voorwaarden Transformatie Challenge – Cashback Deal en Prijzen

 • Stuur voor zondag 30 mei 23.59 uur duidelijke foto’s van de voor- en achterkant van jouw lichaam naar info@calisthenics-family.com. Let op: maak de foto’s indien mogelijk zonder spiegel en met een neutrale achtergrond, op dezelfde locatie als waar je de ‘after’ foto’s gaat maken aan het einde van de Challenge.
 • Stuur voor zondag 22 augustus 23.59 uur duidelijke foto’s van de voor- en achterkant van jouw lichaam naar info@calisthenics-family.com. Let op: maak de foto’s indien mogelijk zonder spiegel en met een neutrale achtergrond, op dezelfde locatie als waar je de ‘before’ foto’s hebt gemaakt aan het begin van de Challenge.
 • Schrijf aan het einde van de Challenge een Google review over hoe jij de Transformatie Challenge hebt ervaren en over het programma dat je gevolgd hebt.
 • Heb jij een zichtbare transformatie weten te bereiken? Dan geven wij een Cashback op jouw programma. Jouw foto’s worden door ons beoordeeld, je ontvangt een cashback als wij vinden dat er zichtbare verschillen te zien zijn tussen de vóór en ná foto. Indien je meerdere programma’s hebt gekocht, ontvang je een Cashback op het gemiddelde bedrag van de programma’s die je hebt gekocht.
 • Behoor jij tot de drie beste transformaties? Dan win jij een van de prijzen.
 • Bij deelname aan de Transformatie Challenge van 17 januari 2021 ontvang je een Cashback op jouw order met code GOALS25 indien je voldoet aan alle voorwaarden.

Let op: om in aanmerking te komen voor de Cashback Deal en prijzen moet je schriftelijk (per e-mail) toestemming geven om jouw foto’s te delen. Wil je anoniem blijven? Dan veranderen we jouw naam zodat het zeer onwaarschijnlijk is dat je gevonden wordt op het internet.

Digitale producten en diensten
Wij retourneren geen betalingen van digitale downloadbare producten en diensten omdat deze documenten en diensten niet kunnen worden geretourneerd en downloads niet ongedaan kunnen worden gemaakt. We raden u aan contact met ons op te nemen voor hulp als u problemen ondervindt bij het ontvangen of downloaden van onze producten en we helpen u graag verder.

Restituties van 30 dagen
Op digitale downloadbare producten die een terugbetaling van 30 dagen op de salespage vermelden, zijn de volgende regels van toepassing om uw terugbetaling te claimen. Om een ​​volledige terugbetaling te krijgen, moet u het bewijs leveren dat u het programma al minstens 30 dagen hebt geprobeerd.

 • Laat ons video’s zien van verschillende trainingen van week 1 tot week 4 met de datum.
 • Leg duidelijk uit waarom het volledige programma (en niet alleen een deel of enkele oefeningen) niet voor u werkt.
 • Toon ons uw digitale of gedrukte logboek met uw trainingsresultaten van de eerste weken.

Ongeldige redenen om te claimen:

 • Restitutieverzoek binnen 2 weken na aankoop wordt niet gehonoreerd – U moet langere tijd harder werken om enkele significante resultaten te zien.
 • Past niet bij mijn niveau. Het instapniveau van het programma is ontworpen voor iedereen, beginnend bij complete beginners. De beginnersoefeningen zijn voor iedereen uitvoerbaar (knie-push-ups, planken, pull-ups met band, enz.). Als je problemen hebt met bepaalde oefeningen, neem dan gewoon contact met ons op en we helpen je graag verder.
 • Lasten van pijn / blessures. – We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor pijn /blessures die u opmerkt binnen de eerste 30 dagen na gebruik van het programma. Voorbeelden van schouderpijn, kniepijn, elleboogpijn zijn fysieke klachten die zich al in een eerder stadium opgebouwd moeten hebben voordat u het programma heeft aanschaft. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Dit zijn zaken waar u rekening mee moet houden voordat u een trainingsprogramma aanschaft.
 • Geen toegang tot het programma – neem contact met ons op en wij zullen u helpen. Als we het niet kunnen oplossen, wordt er een volledige terugbetaling uitgegeven.
 • Video- / audiokwaliteit is slecht / laag – alle video’s worden in high definition geüpload. Controleer uw apparaat (telefoon, tablet, computer) om te controleren of het geen softwareprobleem is. Vergelijk het met andere video’s. Stuur ons een bewijs via videoschermopname.
 • Niet wat ik had verwacht – de inhoud van elk programma is gedetailleerd op de verkooppagina (zelfs met een tijdlijnvoorbeeld), dus zorg ervoor dat je leest voordat je klikt. Als u na het lezen van de verkooppagina nog vragen heeft, neem dan contact met ons op en wij zullen deze voor u beantwoorden voordat u besluit te kopen.
 • Van gedachten veranderd – begrijp alsjeblieft dat de producten / programma’s die je koopt digitaal zijn, dus je kunt ze niet echt terugsturen nadat je ze hebt gekocht en naar je apparaat hebt gedownload, dus dit is geen geldige reden voor terugbetaling.
 • Ik begreep niet wat ik aan het kopen was – Er is de verkooppagina, dan de betaalpagina en dan de pagina waar u uw informatie invoert. Als u in deze fasen niet zou begrijpen wat u kocht, zou u zijn gestopt en teruggaan en de transactie lezen of annuleren.
 • Iemand heeft het zonder mijn medeweten gekocht. Neem contact op met uw bank als u denkt dat iemand uw financiële informatie heeft gebruikt.

Restitutieverzoeken 30 dagen na aankoop worden niet geaccepteerd.

Online Coaching
Het opstellen van de persoonlijke schema’s die u ontvangt bij Online Coaching duurt 5 werkdagen vanaf de intake. De eerstvolgende maandag nadat jouw persoonlijke schema’s klaar zijn, kunt u starten met Online Coaching.

Als u om welke reden dan ook, zoals een ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, niet kunt trainen, wordt het coachingproces maximaal 2 weken onderbroken. Dit kunt u bespreken met uw persoonlijke coach. Het coachingproces wordt voortgezet als je het gevoel hebt dat je weer klaar bent om te trainen. Je hebt recht op 3 maanden coaching, die niet noodzakelijk 3 maanden achter elkaar hoeven te zijn, maar de totale coachingperiode moet binnen 3 maanden en 2 weken worden voltooid.

Het eerste Coaching traject duurt minimaal 12 weken zoals omschreven op de landingspagina (3 maanden). De betaling vindt maandelijks plaats via automatisch incasso. Na 12 weken wordt Online Coaching automatisch maandelijks verlengd. Uit onze ervaring is namelijk gebleken dat de meeste Coaching klanten door willen gaan met het werken aan hun doelen of nieuwe doelen willen stellen. U ontvangt 10 weken na aankoop van Online Coaching een e-mail met de vraag of u door wilt gaan of wilt opzeggen na uw eerste Online Coaching traject van 12 weken. U kunt opzeggen door binnen 5 werkdagen op deze e-mail te reageren dat u wilt opzeggen. Indien u later opzegt, geldt er een opzegtermijn van één maand.

Online Coaching, Programma op Maat en Persoonlijk voedingsplan
Na aanschaf van deze producten vragen wij u om een of twee vragenlijsten in te vullen. Het invullen van deze vragenlijsten is vereist om het op maat gemaakte product te maken en te leveren. Als u deze vragenlijstwn niet invult dan worden er geen producten geleverd. Het invullen van de vragenlijsten dient binnen 14 dagen na de aankoopdatum voltooid te zijn. Na deze periode vervalt onze plicht om het product te leveren. Het is alleen mogelijk om jouw bestelling te annuleren en een restitutie te ontvangen binnen 14 dagen na aankoop en wanneer je de vragenlijsten nog niet hebt ingevuld.

Gemiste kortingen
We geven geen geld terug voor gemiste kortingen op producten. Het kost ons veel administratief werk en we gaan ervan uit dat onze klanten van tevoren voldoende worden geïnformeerd over hoe en welke korting te gebruiken. Daarom geven we de korting altijd meerdere keren aan, zowel in de gedeelde inhoud als op de relevante links.
Als u om welke reden dan ook na de aankoop op de hoogte wordt gesteld van een verkoop of korting, bijvoorbeeld 2 dagen of een week daarna, kunnen we het verschil in terugwerkende kracht niet terugbetalen. De reden hiervoor is dat we onze kortingscampagnes niet vooraf aan reguliere verkopen kunnen koppelen, omdat we geen controle hebben over reguliere verkopen.

Verkeerde aankoop
Als u om welke reden dan ook een ander product koopt in de veronderstelling dat u een ander product of een andere product (en) krijgt, kunnen we het gekochte product niet terugbetalen en retourneren met het gewenste product. We gaan ervan uit dat onze klanten van tevoren voldoende worden geïnformeerd over welke producten ze na aankoop ontvangen. Dat is de reden waarom we altijd alles schetsen dat u op onze verkooppagina’s zult ontvangen. Ook geeft het mandje duidelijk aan wat te ontvangen bij het kopen van een product.

Betalingsmethoden
Wij accepteren de volgende betalingsopties: Creditcard, PayPal of iDEAL.
Indien betalingen betreffende aankopen via creditcard of andere betalingsplatformen geschieden en u heeft recht op een restitutie dan worden de kosten van het terugboeken in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Deze kosten zijn afhankelijk van wat onze betalingsverwerker ons in rekening brengt. Wij geven daarom de voorkeur aan betalingen via iDEAL en/of PayPal. Kosten voor het terugboeken van creditcard betalingen kunnen oplopen tot € 18,00.

Beveiliging van betaling
Uw online betalingen worden veilig uitgevoerd met behulp van een van de toonaangevende beveiligde betalingsgateways in Nederland en uw creditcardgegevens worden nooit opgeslagen door Calisthenics Family

Bestelproces
U kunt uw producten onmiddellijk downloaden op de website wanneer we uw bestelling hebben ontvangen en wanneer de betaling is voltooid. U ontvangt ook een bevestigingse-mail van ons met de digitale producten. Deze e-mail bevat een link naar uw downloadbare bestand.

8. Links

Calisthenics Family heeft niet alle sites beoordeeld die gelinkt zijn aan haar internetsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de onderneming van de site. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico van de gebruiker.

9. Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden van de site

Bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

10. Contact

We staan ​​altijd open voor u. Laat het ons weten als je een klacht hebt. We streven altijd naar de beste ondersteuning en verbeteringen van onze kant.

Als u vragen of feedback hebt over deze verklaring, of als u wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.